LEGO Atlantis Wiki
Advertisement

Strona Nadrzędna: Pojazdy

Łódź Stacji Morskiej
Sea Station Sub
Pojazd
Użytkownik(cy) Naukowcy ze Stacji Morskiej
Funkcja(e) Transport podwodny
Status Zniszczona


Łódź Stacji Morskiej była pojazdem ewakuacyjnym.

Historia[]

Podczas trzęsienia ziemi Naukowcy ze Stacji Morskiej użyli jej, aby się ewakuować.

Głębinowa Drużyna Ratunkowa ATLANTYDA znalazła Łódź podczas walki z Gigantycznym Krabem. Kapitan Ace Speedman zniszczył Łódź i zbudował z jej części pułapkę na Kraba.

Pojawienia[]

Multimedia[]Advertisement