LEGO Atlantis Wiki
Advertisement

Strona Nadrzędna: Obiekty

Klucz Nastawny
TAA A5
Obiekt
Użytkownik(cy) Mieszkańcy Atlantydy
Lokalizacja(e) 15000 metrów pod powierzchnią morza
Funkcja(e) Różne
Status Nieznany


Klucz Nastawny jest narzędziem używanym przez mieszkańców Atlantydy. Ten klucz, zagubiony w głębiach rowów oceanicznych, odegrał kiedyś niezwykle ważną rolę w rewolucji przemysłowej w Atlantydzie. Był używany do budowania wszystkich konstrukcji: od sławnych rydwanów ciągniętych przez koniki morskie, do zbiorników no H2O używanych podczas eksploracji lądów nad powierzchnią wody. Na pewno jest to bardzo przydatne narzędzie!

Pojawienia[]

Multimedia[]

  • Atlantyda — PrzygodaAdvertisement