FANDOM


Strona Nadrzędna: Miejsca

Podwodny Kanion
Brak obrazka
Informacja o Lokacji
Rezydenci Brak
Pozycja Pod wodą, bliżej nieznana
Wymowa Pod-wod-ny Ka-nion

Podwodny Kanion to kanion, przy którym dzieje się akcja komiksu Walka Poniżej Morza!.

Wystąpienia