LEGO Atlantis Wiki
Advertisement

Strona Nadrzędna: Miejsca

Stacja Morska
Brak obrazka
Informacja o Lokacji
Rezydenci Brak
Pozycja Pod wodą, bliżej nieznana
Wymowa Sta-cja Mor-ska

Stacja Morska to podwodna stacja badawcza. Została zniszczona przez podwodne trzęsienie ziemi.


Advertisement